Bofors / Huvudkontoret | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Redan 1902 uppfördes en kontorsbyggnad och ett laboratorium på platsen där det nuvarande huvudkontoret står.
Kontoret byggdes till under 1913-14 och under 20-talet gjordes en omfattande om- och tillbyggnation som resulterade i att det nuvarande huvudkontoret stod klart 1929.
Då var det gamla kontoret och labbet "inbyggt" i den nya byggnaden.

Byggnaden är klassificerad i Klass 1, vilket innebär att den har högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras så intakt som möjligt både interiört och exteriört. Arkitekt var Wilhelm Eick. Ur Bofors – Kulturhistorisk byggnadsinventering (1996) Örebro Läns Museum