Kungsvägen / Bergströmska fastigheten / Möckelnshall | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Bergströmska fastigheten / Möckelnshall uppfördes c:a 1890 av affärsmannen Eduard Bartholdy och revs i början av 1950-talet. Eggemarks bokhandel var under de sista åren inrymd i huset