Historiska Händelser / Brand i Valsverket Bofors 1957 06 17 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Kl 21.30 en mycket varm sommarkväll 1957 kom telefonlarm om brand i Bofors gamla valsverk. Valsverket var bara en del i ett större osektionerat komplex med bla pressmedja, betningshus med flera avdel­ningar.

Det var äldre byggnader av sten, trä och oskyddade stålkonstruktioner i en bro­kig blandning. Delvis var detta samman­byggt med kraftstationen. Taken var av omväxlande trä och plåt.

Varma stålbitar klipptes, någon hamnade på golvet som var oljebemängt och började brinna vilket i sin tur tände en arbetsbänk och en stöttepelare som spred branden till taket. Arbetaren var vid till­fället frånvarande. Ett par stora fönster var borttagna för att skapa svalka i lokalerna – det var allstå dragigt. En kata­strof hotade.

Genom bra samarbete med bolagets indu­stribrandkår kunde man angripa invändigt på två fronter. Uppgifterna fördelades och gällde skydd av kraftstationen, traverser, smidespressar, götugn och en stor oljetank.