Bofors / Produkter / 7,5 cm luftvärnskanon m 15-23 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

De första luftvärnskanonerna vid Kustartilleriet. Före första världskriget fanns ingen luftvärnsmateriel. 1914 års plan tillförde Kustartilleriet dess första luftvärnspjäser, 75 mm kanoner m/15. Dessa var ursprungligen avsedda som "allmålspjäser". Siktinrättningen förbättrades 1923 varvid pjäsens modellbeteckning ändrades till m/15-23.