Bofors / Produkter / 12 cm kanon m 85 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

12 cm kanon m/1885 Berömd kanonmodell bl.a. använd i rysk-japanska kriget 1904-05. Dessa två kanoner var tidigare uppställda bl.a. i 7:e batteriet på Värmdö. Innerballistiskt beräknad av kustartilleriets organisatör generalmajoren Anders Fredrik Centervall. Räfflat eldrör Bakladdning Skottvidd: 5 600 m