Bofors / Produkter / 20 mm automatkanon m40 B73 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Användning: Närluftvärnspjäsen utgjorde bestyckningen på motortorpedbåtar, ubåtar, små minsvepare och vid sidan av 40 mm artilleripjäsen som närluftvärn på Visby-jagarna. Även pansarskepp och andra större fartyg fick denna pjäs som förstärkning. Pjäs nr 468, eldrör nr 408. Övrigt nr: 23. Gråmålad lavett, svartmålat vapen. Axellavett, handtagsavfyrning, ringsikte. Försedd med tre trummagasin innehållande laddblindpatroner. Magasinen är märkta 20652, 22811 och 23043