www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Grupp F I. System Bofors. Nr 329. Största skottvidden är 5 000 m. Mekaniska eldhastigheten är 6 skott per sekund.