Bofors / Skrädderiet | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Byggdes som handelsbod 1916. Skrädderiverksamhet från 1920. Tillbyggd och påbyggd 1918-1920. Damavdelning tillkom omkring 1932. Fram till 1950 fanns även en skoaffär i västra delen av fastigheten.

Byggnaden rivs 1968-1969 i samband med omläggningen av E18.

Verksamheten flyttades till Kungsvägen 81 (f.d Bofors Färg) i Loviselund.