Björkborn / Björkborns Herrgård | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Björkborns Herrgård var vid sidan om bruksdriften ett mycket stort lantbruk som ofta gav mer i ekonomisk avkastning än smedjan.

Mejeriet vid Björkborn hade så stor kapacitet att det exporterade både smör och ost till England så sent som i början på 1900 talet.

Herrgården från 1694, ombyggd 1812-14 och var bostad åt bruksägare och disponenter vid Björkborns bruk fram till 1970-talet. Idag rymmer byggnaden Nobelmuseet i Karlskoga. Källa till den modifierade bildtexten: Bert Strömberg,