Karlberg / Karlbergskyrkan | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Kyrkan var inrymd i en före detta butikslokal i ett trevånings flerfamiljshus från 1950-talet.
Söndagen den 15 januari 1967 ägde dess invigning rum.
År 2007 togs kyrkan ur bruk.
Nu förtiden huserar Finska Föreningen här.