Centralparken | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Karlskoga Praktiska Skola (KPS) numera Kulturskolan uppfördes 1908, invigningen var en 15 oktober 1908.