Storön / M/S Marianne | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Marianne (1897 SFLK) Alternativt namn BRIS.

Byggnadssätt: Ånglustjakt
Skrovmaterial: Järn
Tidigare maskintyp: Ångmaskin
Nuvarande maskintyp: Volvo penta MD 96
Förbyggnader rep: Förlängd 1906 med 6 meter.
Ursprunglig funktion: Passagerarfartyg
Nuvarande funktion: Passagerarfartyg
Ursprunglig typ: Ångfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1897


Marianne byggdes som ånglustjakten Bris 1897 vid Eriksbergs mekaniska verkstad. Beställare var Fredrik Pettersson, senare landshövding i Jönköping, som ägde henne fram till 1906. Näste ägare var bryggaren Melchior Lyckholm i Göteborg som 1906 förlängde fartyget med 6 meter och byggde en salong midskepps.

År 1916 såldes Bris till Bröderna Edmans rederi AB i Marstrand som bytte ångmaskinen mot en dieselmotor och ändrade namnet till Marianne. Hon användes i passagerartrafik fram till 1946 då fartyget övertogs av Bofors Semesterhemsförening i Karlskoga.Marianne blev nu ombyggd med fler sittplatser än tidigare för att passa trafiken mellan Otterbäcken och Storön i Vänern. Styrhytten höjdes också för att ge bättre sikt. Hon gick i trafik mellan Otterbäcken och Storön och övertogs 1992 av Gullspångs kommun. Idag ägs fartyget av M/S Mariannes Ekonomiska förening som bedriver trafik på Vänern och i Göta Kanal. Den nuvarande ekonomiska föreningen bildades och registrerades vid Patent- och registreringsverket år 2003, efter att Gullspångs kommun försökt att sälja henne utan framgång. Detta resulterade i att äganderätten övergick till m/s Marianne ekonomisk förening. Föreningens syfte är att äga, upprusta och förvalta m/s Marianne samt att driva fartyget för uthyrning, charter och reguljära turer. Ambitionen är att återställa fartyget i så ursprungligt skick som möjligt enligt Transportstyrelsens krav.  Fartyget är K-märkt av statens Maritima museer. Namnbyten: Bris 1897-1916