Skranta / Skrantabacken 29 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Här låg Kronans Konditori som drevs av Britta och Arne Björndal. Efter det låg här företaget Motorman som sålde reservdelar till amerikanare. Motormans verksamhet uppförde i slutet på 2016. Enligt ryktet skall huset rivas och ersättas av något nytt.