Granbergsdal | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Hyttan var i drift från 1642 fram till 1925. Man framställde tackjärn.
Granbergsdals hytta invigs som fornminnesmärke den 9 augusti 1942.