Bofors / Boforsrinken | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Boforsrinken. Byggdes i mitten av 1950 talet. Började rivas 7 juni 1974 efter att Nobelhallen invigts. Boforsrinken var i Knektåsen ungefär där daghemmet Smeden ligger i dag.