Skranta / Övre Trädgårdsgatan 2 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Övre Trädgårdsgatan 2 byggt 1939 Bröderna Ivar & Evert Andersson startade här 1932 sin åkerirörelse Bröderna Anderssons Åkeri, med 2 anställda.
I jordvångingen på huset var det från börjat offentligt skyddsrum.
För övrigt fanns i byggnaden kontor, verkstad samt lägenheter.
Åkeriet fanns kvar till tidigt 60-tal.
Dessutom fanns det en lindarverkstad , Lindströms El & Motorlindningar som renoverade el-motorer och generatorer i källaren.