Stackfallet / Nödbostäderna / indianbyn | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Längst upp i norra delen av Sandviken, fanns en samling nödbostäder som lokalt kallades Indianbyn. Enl boken "Bofors 350 år" uppfördes byggnaderna 1940, då det var stor brist på bostäder i Karlskoga. De sista barackerna revs i mitten på 1960-talet.