www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Första Kanonloppet som kördes. Ingen asfaltsbeläggning. Banan betecknades av Karlskoga kommun som ett svartbygge