Häsängen / Melka | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Melka Textilfabrik på Häsängsvägen. Fabriken byggdes 1947-48. Senare har Duni Bilå och nu JiHå Plast huserat här.