Kilsta / Kilsta Gård | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

En samling bilder som togs på Kilsta gård, dagen innan huset revs. Man hade tidigare rivit övriga byggnader och schaktat gårdsplanen. På 1940-talet behövde Bofors expandera sin stålverk- samhet, men det var ont om plats på området vid Timsälven/Möckeln. Därför satte man igång med att bygga stålverk, valsverk och smedja i Kilsta 1946. Här sysselsattes ca 1000 personer fram till 1970-talet. I dag driver Bharat Forge Kilsta AB smedjan vidare. Valsverk och stålverk är borta. Texten skriven av Agne Adolfsson. http://www.adolfssons.se/