Björkborn / Björkbornsporten | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Björkbornsporten. Efter högertrafiksomläggnignen var man tvungen att flytta porten till höger sida.