Bryggerier / Granbergsdalstorps Bryggeri Stenbacken | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Granbergsdalstorps Bryggeri Stenbacken Granbergsdal
Omnämns 1905.
Ägare: Carl Henning, Nyvelius och Carl Johan Lindblad I Karlskoga Tidning anges den 5 april 1898 att Nyvelius öppnat Speceri- & Diversehandel i Stenbacken. Han hade där eget bryggeri och sålde svagdricka för 2 öre litern i träkaggar.
Affären stängdes 1939 p.g.a. kriget.
Carl Johan Lindblad var född 1872 i Svartå och dog den 18/9 1935 i Degerfors.
Han kom tidigt till Degerfors och fick anställning vid en svagdricks- och läskedrycksfabrik där.
På 1890-talet övertog Lindblad fabriken och passade då på att ändra namnet till Svenska Frukförädlingsfabriken, Degerfors.
Texten hämtad från: http://www3.karlskoga.se/kulturhistoria/bryggeri/bryggeri.htm