Rivningar / Rivningen av Donnar Ottossons kiosk slutet av 60 talet. | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

När E18 i slutet av sextiotlet skulle fram revs många hus bl.a Donnar Ottossons kiosk.