Kungsvägen / Ekebo | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Ekebo uppfördes efter att det s.k Ekstrandska huset vid Torget hade förstörts i en brand år 1903. Huset revs 1945 och i september var nuvarande byggnad på plats.