Salemsparken | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook

Salemsparken. När marken där Salemsparken låg behövdes för bygget av E18 löstes den in och församlingen byggde i stället ett sommarhem vid Espenäs.