Flottnäset / Gamla Dansbanan | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Immetorps Byggnadsförening u.p.a. bildades den 18 april 1927.
Meningen var att man skulle bygga ett föreningshus i Immetorp, men för att kunna finansiera detta bygge arrenderade man först ett markområde vid Flottnäset där man lät uppföra en enkel dansbana.
Snart hade man också råd att utöka dansbanan med räcke och tak samt bygga biljettkur, kaffeservering, en liten friluftsscen och skjutbana.
Flera välkända artister såsom Karl Gerhard, Edvard Persson och Bertil Boo har uppträtt vid Flottnäsets festplats.