Historiska Händelser / Björkbornsolyckan 1940 12 17 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Klockan 15.30 den 17:e December 1940 uppstod en brand i Trotyl-gjuteriet.

När det uppdagades att branden inte gick att stoppa med egen personal, gick utrymningslarmet, varvid personalen på fabriksområdet begav sig till skyddsrummen.

Branden spred sig till omkringliggande hus. Industribrandkåren påbörjade släckningsarbetet. Klockan 15.55 inträffade en stor explosion, varvid de 11 män som arbetade med släckningsarbetet från industribrandkåren omkom.

Branden spred sig och ett flertal stora explosioner inträffade. Branden och explosionerna pågick i närmare 2 dygn. Brandbekämpningen koncentrerade sig nu på att hindra ytterligare brandspridning.

När bränderna och explosionerna hade upphört kunde det konstateras att 11 personer hade omkommit, 35 hus utplånats och ytterligare 61 hus skadats vid explosionerna.

Eftersom katastrofen inträffade mitt under brinnande världskrig, var det bråttom att återuppbygga fabrikerna. De nya fabrikerna anlades på ny mark, 1 kilometer norr om olycksplatsen.

De skadade fabrikerna återuppbyggdes eller revs.

Bilden och texten är bidrag från Eurenco Bofors AB Publicerad med medgivande Av Rune Nyström

Så här skrevs det i en minnesskrift som gavs ut efter olyckan: ”De gåvo sitt liv vid försöken att begränsa den förhärjande olyckan och de stupade som stridsmän på sin post i det stora arbetet för försvaret av sitt fosterland.” De omkomna var: Verkmästare Karl Emil Ström, 62 år. Han efterlämnade maka och fyra vuxna barn.

Verkmästare Ivan Qvarnström, 58 år. Efter sig lämnade han maka och två vuxna döttrar Krutbruksarbetaren Karl Bergkvist, 48 år. Han efterlämnade maka och fem barn. Kapten Ivan Watz, 40 år. Hans närmaste efterlevande var maka, mor och syskon. Verkmästare Charles Lundström, 37 år. Sörjdes närmast av maka och liten dotter. Krutbruksarbetaren Åke Gustavsson, 34 år. Efterlämnade föräldrar och syskon. Krutbruksarbetaren Helge Herlufsen, 32 år. Sörjdes närmast av maka och en liten son. Krutbruksarbetaren Uno Stenkvist, 29 år. Efterlämnade maka, föräldrar och syskon. Reparatören Harry Dahlström, 29 år. Närmast efterlevande var maka och en liten son. Krutbruksarbetaren Karl-Gustav Roos, 24 år. Efterlämnade maka och tre små barn. Krutbruksarbetaren Ture Eriksson, 22 år. Sörjdes närmast av fästmö, föräldrar och en stor syskonskara. Sju av dem begravdes i en av de djupaste och lummigaste dalarna på Skogskyrkogården i Karlskoga. Två är begravda i Örebro, en på Karlskoga gamla kyrkogård och en i sin hembygd i Grängesberg. Begravningen i Karlskoga var den 28 december. Berättelser:

Sven Nystrand
Min pappa var trädgårdsmästare till Björkborns herrgård, och vi bodde i huset strax intill herrgården,och jag var då 3 år och tillbringade stor del av tiden under katastrofen i en jordkällare ca 10 meter från huset.När allt var över fanns knappt ett enda fönster helt i vårt hus, samt att alla växthus var jämnade med marken.

Ulf Widén
Min mor har berättat om händelsen och hon bodde tillsammans med sin syster och föräldrar i en flygelbyggnad till herrgården. Hennes far hade hand om hästarna och körde ut mjölk. Mamman stod i den lilla butiken som fanns där. Efter smällen förde disponentens chaufför barnen i säkerhet och hennes far flyttade alla hästar till säkerhet utanför området. Det måste ha varit en traumatisk upplevelse för alla i området, speciellt som det var krigstid och mörkläggning också.