Bofors / Bofors Hotell | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Invigdes 1930.
Byggmästaren hette Otto Hansson och arkitekten Wilhelm von Eick.
Det mytomspunna hotellet Breda kalkstensgångar leder snett upp mot hotellet som är inramat av planteringar, gräsmattor och en porlande springbrunn. En utskjutande takfot är dekorerad i ett geometriskt mönster i bjärta färger, något som lär ha förargat disponent Hans Th. Holm på sin tid. Han ville inte att hotellet skulle se ut som en tivolivagn. Mest av allt påminner dock byggnaden om en villa i Medelhavsstil. Arkitekt var Wilhelm von Eick. Hotellet är förmodligen det mest mytomspunna av husen i Bofors. Det uppfördes under en tid då Bofors blev ett internationellt företag och slog igenom på världsmarknaden. Hotellet stod endast öppet för företagets kunder och gäster och var under en tid den kanske mest internationella miljön i Sverige. På borden stod olika nationsflaggor i brokiga färger och man kunde höra språk talas från alla världens hörn. Så många som 20 eller till och med 30 nationaliteter kunde vara representerade samtidigt.
Många av de utländska kunderna lärde sig svenska och deltog med liv och lust i sällskapslivet i Karlskoga. Man kunde få se sydamerikaner och thailändare i skidspåren och vissa deltog i Luciafester och julfester. Andra var mer diskreta och höll sig till affärerna och sitt arbete.
Berömda gäster
Hotellet gästades av många celebra personer, däribland kungarna Gustaf V, Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf och även shahen av Iran. I byggnadens salar och rum har förts många samtal och diskussioner om affärer, kultur och politik.
Denna tidigare fördolda värld öppnades år 2000 för allmänheten och idag låter Bofors Hotel gästerna stiga in i en ombonad miljö med historisk atmosfär. Mellan kolonner träder man in i en vestibul av glas, stål och polerad sten. Trappan, som dekorerats av Ewald Dahlskog med förgyllda reliefer, leder upp till representationsvåningen med stora hallar och sällskapsrum. Där hänger oljemålningar från bruksmiljön och porträtt av Bofors gamla ägare och disponenter. Möbleringen är stilenlig.
Flera historier och anekdoter om hotellet förmedlades av boforsaren Bertil ”Näcken” Johansson och dessa kan man ta del av på hotellets egen hemsida.