Bofors / Huvudkontoret | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Redan 1902 uppfördes en kontorsbyggnad och ett laboratorium på platsen där det nuvarande huvudkontoret står.
Kontoret byggdes till under 1913-14 och under 20-talet gjordes en omfattande om- och tillbyggnation som resulterade i att det nuvarande huvudkontoret stod klart 1929.
Då var det gamla kontoret och labbet "inbyggt" i den nya byggnaden.

Byggnaden är klassificerad i Klass 1, vilket innebär att den har högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras så intakt som möjligt både interiört och exteriört. Arkitekt var Wilhelm Eick. Ur Bofors – Kulturhistorisk byggnadsinventering (1996) Örebro Läns Museum