Storön | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Den 1 november 1940 köpte Aktiebolaget Bofors fastigheterna 1/8 mantal Storöna 1:2 och 1/8 mantal Storöna 1:3 i Amnehärads socken av Skaraborgs Län.
Köpeskillingen var 32000 kr. Redan i samma månad överlämnades Storön genom följande gåvobrev till Boforsarbetarna.

GÅVOBREV
Aktiebolaget Bofors överlåter genom detta gåvobrev med full äganderätt och gravationsfri egendom Storöna, utgörande en ö i Vänern om cirka 130 hektar, med allt vad därtill hör, till en härigenom upprättad stiftelse benämnd Storönastiftelsen.

Bofors den 5 november 1940.
AKTIEBOLAGET BOFORS
SVen Wingquist

Den 31 augusti 1941 invigdes semesterhemmet av Sven Wingquist som tog till orda:
I egenskap av ordförande i Boforsbolaget får jag härmed offentligen överlämna som gåva Storön och alla därtill hörande anläggningar till Bofors och Björkborns arbetare, i syfte att bereda dem och deras familjer hälsa och förströelse.
Jag ber att Landshövdingen, som avfattat stiftelsens stadgar, måtte förklara ön invigd för sitt ändamål.
De första stugorna på Storön stod klara till midsommar 1941. Bygget var dock lite försenat men lagom till att de första sommargästerna kom till ön var nio stugor klara. Totalt byggdes det 16 sportstugor som var lite större samt 20 campingstugor som var lite mindre. Vid premiären gick det extratåg från Bofors med runt 600 resenärer och att så många ställde upp visar att intresset från början var stort

De som var lyckligt lottade och som fick flytta in i de nybyggda stugorna hade tagits ut så rättvist som möjligt av Bofors tre fackföreningar. De övriga som kom till ön fick tälta men det var varmt och vackertväder så alla trivdes. Den stora restaurangen blev heller inte klar men det serverades mjölk och smörgåsar och de som var hungriga trots det fick ordna maten själva. Dansbanan var heller inte klar men midsommardansen ordnades genom att bräder lades ut i västra delen av den halvfärdiga restaurangen.

Året efter premiären byggdes ytterligare 20 campingstugor. Anläggningen blev en av de första i Sverige i sitt slag, åtminstone fanns det ingen så stor. Först i landet blev senare också den semesterförening som bildades av företagen SKF, Bofors och Nohab. Då fanns det tre semesteranläggningar inom företagsgruppen och tanken var att semestergäster skulle få byta mellan de tre anläggningarna. Senare kom ytterligare tre anläggningar till och varje år fick fem familjer årligen besöka något av de andra semesterhemmen.

År 1945 byggdes Storön ut ytterligare med 20 sportstugor av en ny typ som hade ett stort rum och två sovalkover med tillsammans sex bäddar. Även en samlingssal och ett affärshus byggdes och senare utökades området med fler stugor. Som mest fanns det 326 bäddplatser på ön vilket betydde att runt 90 familjer kunde fira semestern på ön. Varje lördag kom det runt 300 besökare till Storön på dagsbesök och det fick till följd att ett nytt fartyg, M/S Marianne med plats för 170 personer köptes in.

Från och med 1945 bekostade Bofors en veckas vistelse på Storön för alla pensionärer med fruar från Bofors och Björkborn. Dessutom fick barnrika familjer en subvention av avgiften. Annars kostade en veckas vistelse på ön 28 kronor för en vuxen och en lägre avgift för barn beroende på ålder. Under de här åren tilldrog sig semesteranläggningen stort intresse och olika studiebesök avlöste varandra. Bland annat fick ön besök både av en finsk och en engelsk delegation. Fram till 1950 besökte runt 31 000 personer ön. Till dem serverades cirka 262 500 måltider vilket gör 8,5 måltider i genomsnitt per person. Under årens lopp svalnade dock intresset från de Boforsanställda att fira semester på ön och till slut köpte Gullspångs kommun ön 1992.