Bofors / Ungkarlshotellet Strömsbro | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Ungkarlshotellet låg där Statoil nu ligger vid Strömsbro efter E18. Tallen finns kvar! Janne Larson hade handelsbod där som syns på en av bildern. Sedan blev huset ett ungkarlshotell för ogifta tjänstemän vid Bofors och senare kontor för Bofors dataavdelning. Huset revs i december 1987.