Kungsvägen / Bergströmska fastigheten / Möckelnshall | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Bergströmska fastigheten / Möckelnshall uppfördes c:a 1890 av affärsmannen Eduard Bartholdy och revs i början av 1950-talet. Eggemarks bokhandel var under de sista åren inrymd i huset