Bryggerier / Mockelnsborgs-Bryggeri | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Möckelnsborgs Svagdricksbryggeri I januari år 1891 försålde änkefru Beata Boströms barn lägenheten Möckelnsborg till verkstadsarbetaren A. P. Andersson i Bofors. Gården benämndes då allmänt för "Färgeriet" och i åtskilliga år där förut hade i lokalerna därstädes bedrivits färgerirörelse. I och med överlåtelsen av Möckelnsborg upphörde färgerirörelsen ty Anderssons avsikt var att tillsammans med en kompanjon omändra färgeriet till svagdricksbryggeri. Bryggeriet startades 1893 under namnet A. P. Anderssons Bryggeri. A. P. Andersson var aktiv i nykterhetsrörelsen som styrelseledamot i Karlskoga Allmänna Nykterhetsförbund. Han var ledamot i Karlskoga municipalnämnd och ordförande i Örebro läns västra biodlarförening. Herr Andersson drev med stor framgång rörelsen  ända till sitt frånfälle år 1927. I samma goda regim drevs bryggeriet sedermera av sönerna Bernhard och Harald Andersson. Bryggeriet köptes av Katrineholms bryggeri 1954, som drev det fram till 1964, då Pripps bryggerier tog över. Bryggeriet upphörde med sin tillverkning 1961, men lokalerna användes fram till 1966 som nederlag för svagdricka och läskedrycker. I april 1966 gick Möckelnsborg upp i rök under Karlskoga brandkårs överinseende. En epok i Karlskoga näringsliv hade gått till ända! Bryggeriet hett även en tid Bregårdstorps Bryggeri Omnämns 1897. Ägare: A. P. Andersson Tillfälligt inregistrerat namn för Svagdricksbryggeriet. Texten hämtad från http://www3.karlskoga.se/kulturhistoria/bryggeri/bryggeri.htm