Björkborn / Björkborns Sågverk | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Björkborns sågverk uppfördes under 1690 talet och verksamheten upphörde 1953. Som mest arbetade här 20 personer.

Allt virke sågades här till byggena av gamla & nya Backa, Rosendal, Skogen, Skogsäng, Hägnan, Kalvhagen, Skolgärdet, Trindtorp, Verkmästaregatan ocjh kanalbostäderna m.m. Bofors köpte in skogen på rot och flottade timret via Trös och TImsälven till sågverket. Det förekom även export av sågat virke till Norge.

Den siste förmanenn hette Jan Julius Jansson och han kom hit med familjen från Värmland 1917. Han var verksam tills nedläggnignen 1953.

Källa till den modifierade bildtexten: Bert Strömberg.