Bofors Station | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Bofors station var en av banans (Nora Karlskoga Bergslags Järnväg) största stationer. Den uppfördes 1873 och redan på 1870-talet fanns det fyra spår i bredd. Bofors station var en viktig plats och samtidigt byggdes kanalen som band samman området med Vänern, vilket var en viktig transportled. Järnvägen och stationen var viktig för att Bofors skulle kunna transportera material till och från företaget. I samband med att NKJ ombildades till NBJ byggdes ett nytt stationshus, 1908, och bangården byggdes ut till hela 13 spår i bredd. När rälsbussar och diesellok skaffades byggdes två trespårs lokstall, 1939 och 1946. Från stationen gick sidobanor till Valåsen, Björkborn, Järnverket och Bofors Skjutfält.