Historiska Händelser / Brand i Valsverket Bofors 1957 06 17 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Kl 21.30 en mycket varm sommarkväll 1957 kom telefonlarm om brand i Bofors gamla valsverk. Valsverket var bara en del i ett större osektionerat komplex med bla pressmedja, betningshus med flera avdel­ningar.

Det var äldre byggnader av sten, trä och oskyddade stålkonstruktioner i en bro­kig blandning. Delvis var detta samman­byggt med kraftstationen. Taken var av omväxlande trä och plåt.

Varma stålbitar klipptes, någon hamnade på golvet som var oljebemängt och började brinna vilket i sin tur tände en arbetsbänk och en stöttepelare som spred branden till taket. Arbetaren var vid till­fället frånvarande. Ett par stora fönster var borttagna för att skapa svalka i lokalerna – det var allstå dragigt. En kata­strof hotade.

Genom bra samarbete med bolagets indu­stribrandkår kunde man angripa invändigt på två fronter. Uppgifterna fördelades och gällde skydd av kraftstationen, traverser, smidespressar, götugn och en stor oljetank.