Bofors / Produkter / Grävmaskiner | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Detta är i grunden en grävmaskinskonstruktion från Säter i Dalarna. De sex första seriemaskinerna tillverkades av Hedemora Verkstäder 1968-69 i regi av Teredo Ingenjörsbyrå i Stockholm. Maskinen på bilden är nummer tre från Hedemora. Sommaren 1969 anmodades Bofors av banken att ta hand om det ekonomiska ansvaret för den fortsatta tillverkningen som Teredo hade lagt ut Kalmar Verkstad i f.d. Oskarshamsn Varvs lokaler, eftersom Hedemora Verkstäder hade dragit sig ur det hela. Bofors döpte då om grävaren från HWK 1200 till Bofors BG-29 och såg till att den upplagda serien på 50 maskiner blev tillverkade. Eftersom det fanns mängder av brister i konstruktionen fick Bofors på distans försöka att rätta till dessa, varför tillverkningen fördröjdes med ett par år. Så trots att det står Bofors på maskinerna så är det ingen äkta Bofors-konstruktion och inte heller tillverkad inom Bofors. Märkligt nog finns 17 av de 56 maskinerna kvar i livet, fast de tillverkades 1968-72. ( skrivet av Mats Karlsson )