Bofors / Produkter / 7,5 cm luftvärnskanon m 15-23 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

De första luftvärnskanonerna vid Kustartilleriet. Före första världskriget fanns ingen luftvärnsmateriel. 1914 års plan tillförde Kustartilleriet dess första luftvärnspjäser, 75 mm kanoner m/15. Dessa var ursprungligen avsedda som "allmålspjäser". Siktinrättningen förbättrades 1923 varvid pjäsens modellbeteckning ändrades till m/15-23.