Bofors / Produkter / 12 cm kanon m 85 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

12 cm kanon m/1885 Berömd kanonmodell bl.a. använd i rysk-japanska kriget 1904-05. Dessa två kanoner var tidigare uppställda bl.a. i 7:e batteriet på Värmdö. Innerballistiskt beräknad av kustartilleriets organisatör generalmajoren Anders Fredrik Centervall. Räfflat eldrör Bakladdning Skottvidd: 5 600 m