Bofors / Produkter / 20 mm automatkanon m40 B73 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Användning: Närluftvärnspjäsen utgjorde bestyckningen på motortorpedbåtar, ubåtar, små minsvepare och vid sidan av 40 mm artilleripjäsen som närluftvärn på Visby-jagarna. Även pansarskepp och andra större fartyg fick denna pjäs som förstärkning. Pjäs nr 468, eldrör nr 408. Övrigt nr: 23. Gråmålad lavett, svartmålat vapen. Axellavett, handtagsavfyrning, ringsikte. Försedd med tre trummagasin innehållande laddblindpatroner. Magasinen är märkta 20652, 22811 och 23043