Bofors / Produkter / 25 mm Kulspruta m 32 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Användning: 25 mm kulspruta (automatkanon) var den första artilleripjäsen med fotavfyrning. Den togs fram av Bofors parallellt med 40 mm automatkanon för att snabbt kunna tillföra flottan en användbar och funktionsduglig närluftvärnspjäs, trots att 25 mm ansågs vara i minsta laget. Pjässervisen består av två personer. Pjäsen utgjorde från 1934 närluftvärn på pansarskepp, kryssare, jagare, ubåtar (på Delfinenklassen i nedsänkt lavettage), vedettbåtar, minsvepare (som Bremön) och tankfartyg med flera. Ammunitionen, som ursprungligen betecknades m/32, utvecklades och fick förbättrad ballistik och modellår 1938 med något ökad luftvärnseffekt.