Bofors / Produkter / 57 mm ubåtskanon | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Användning: Har varit monterad akter om tornet på ubåten Valrossen, som sjösattes 1917-1918 och var i bruk till 1942- 43. På höger sida är kanonen försedd med skyltar. En i vitmetall: "UBÅTSKANON 57 mm m / 1919 Har tillhört ubåten Valrossen Tillverkad vid AB. Bofors 1920. K 7319" (Observera att accessionsnumret inte överensstämmer med denna uppgift! Accnr idag är 7359) En skylt i mässing: "UPPL.DEN.18 JULI.1951.AV 7115". En skylt i räfflad mässing "REKYLCYLINDERN FYLLES MED VÄTSKA, 2 LIT, (2/3 GLYCERIN OCH 1/3 VATTEN)". I godset på kanonen finns instämplat "AUTOMAT" strax under skylten med "UPPL....". samt på slutstyckets bakkant texten "BOFORS 1920 57 mm Ub. K M/19 N:r 103 Vikt 90 kg".