Bofors / Produkter / 375 mm Antiubåtsraket m/50 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Modell av Antiubåtsraketkastare m/50 utvecklades av Bofors efter förebild från ett brittiskt vapen som benämndes Squid. Vapensystemet installerades bland annat på jagare typ Halland. Modell av 375 mm antiubåtsraketpjäs. Modellens bottendel består av en rektangulär låda. På lådans framsida finns två utbyggnade som ser ut som backar där en är riktad uppåt och en neråt. Ovanför den översta backen, som slutar tvärt 90 grader mot lådan, sitter två vevar med drev och kedjor som löper in i modellen. Med hjälp av dessa kan pjäsen riktas. På baksidan av lådan sitter en genomskinlig skiva så att man kan se in i modellen. Därinne syns fyra olika våningsplan. Genom alla våningsplanen löper en rektangulär balk med rundade kortsidor. På det nedersta våningsplanet syns en öppen revolvertrumma med två raketer monterade i. På de två följande våningsplanen är det tomt sånär som på den tidigare nämnda balken. På det fjärde våningsplanet finns en kontrollpanel för att avfyra och rikta vapnet vid med en stol utan ryggstöd framför. Det finns en del vevar och annat får att sköta ammunitionshissen också på detta våningsplan. Överst på modellen sitter fyra eldrör montera i en halvmåneform. De sitter på en vridbar lavett med ett kugghjul i. Fasttejpat på modellens baksida sitter en lapp med text: "375 mm ANTIUBÅTSRAKETKASTARE". På en skylt på ena sidan finns text: "BOFORS SR 375 A/S ROCKET LAUNCHER AB Bofors Sweden."