Historiska Händelser / Shahens besök 1960-05-09 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Det låg något av Tusen och en nattstämning över Bofors måndag förmiddag den 9 maj 1960, då Shahen av Persien, Hans Kejserliga Majestät Mohammed Reza Shah Pahlevi, anlände till Bofors.
Inte blott så, att den höge gästen for hit med vår tids motsvarighet till sagans flygande matta, en helikopter av senaste modell, utan främst för den värme och den hjärtlighet, med vilken han möttes här.
Sällan har väl en så färgglad skaras samlats omkring Bofors Idrottsplats kolsvarta löparbanor och friskt gröna gräsplan och sällan har väl ett sådant jubel hörts som när Shahen hälsades välkommen av disponent Sverre Sohlman och förste hovmarskalken Erik Wetter samt övriga bolagsrepresentanter.
Skolorna hade fått lov ett par timmar. 1000-tals barn i brokiga Melka- och Algots-konfektionerade kläder och med persiska flaggor i händerna fyllde läktaren och kransade fotbollsplanen. Ungdomarnas glada hejande överröstade t.om helikoptermotorerna och statspolisens motorcyklar. Innan man hunnit så långt i programmet hade detta emellertid ändrats och kalfatrats många gånger.
Det var ursprungligen tänkt, att Shahen skulle bila hit från Stockholm, men Boforsbesöket ansågs tydligen vara så lockande och intressant att det krävde ytterligare ett par timmar, och så bestämdes på söndagen att färden skulle företagas med flyg. Marinens stora 7-tons helikopter ställdes till förfogande. Denna helikopter,"bananen",eskorterades av tvenne liknande farkoster av mindre typ, "svalor". Den ena som först anlände och då hälsades med ett stort och förväntansfullt jubel , fördes av mariningenjöiren Jan Sohlman, var vägvisare. Den andra "svalan" eskorterade på vördnasfullt avstånd och landade samtidigt som "bananen". Shahen, som var en mycket skicklig och intresserad flygare, tjänstgjorde under en stor del av färden som andrepilot.
Embarkeringens skedde på Gärdet i Stockholm och resrutten gick över Sveriges vackraste och minnesrikaste bygder, Mälar och Hjälmardalarna med Strängnäs,Gripsholm, Västerås, Örebro och så över Kilsbergen till våra bygder. I Shahens sällskap befann sig gruv och industriministern exc. Djafar Sharif Emami, adjutanten generallöjtnant Ali Kia, livmedikus generalmajor Abdolkarim Ayadi samt Sveriges ambassadör i Teheran Hichens Bergström.
Såväl industriministern som adjutanten är gamla Sverigevänner. Exc. Emami praktiserade i sin ungdom på Nohab och tog en glänsande ingenjörsexamen i Borås. Generallöjtnant Ali Kia genomgick for ca 20 år sedan vår svenska Krigshögskola och har tidigare besökt Bofors flera gånger, där hans kusin för övrigt på sin tid var kontrollofficer.
Dagens program, som kunde hållas med mycken liten marginal, var i stort sett följande.
Kl. 10.30. Ankomst till Bofors Hotell från Idrottsplatsen.
Kl. 10.30-11.00. Gav disponent Sohlman gästerna en kort redogörelse för Boforskoncernen,dess historia, utveckling och nuvarande omfattning och tillverkningar. Besök på en utställning av svenska industriprodukter,som Irano Swedish Company marknadsför i Iran, bl. a. från Elektrolux, Atlas Copco, SKF.
Kl. 11.10-11.35. Besök i Kanonverkstäderna, montagehallarna för fält och luftvärnsartilleri. Kl . 11.35-12.30. Besök i Kilsta, där särskilt smedjorna och stålverket studerades. Sällskapet bevittnade tappningen av 30 tons ugnen.
Kl. 12.30-13. Återfärd till Bofors med besök i Boåsverkstäderna samt åter till Bofors Hotell.
Kl. 11.30-14.45. Lunch på Björkborns Herrg&rd. I lunchen deltog, föirutom Shahen med uppvaktning, ett antal högre tjänstemän vid Bofors och Nobelkrut samt stadsfullmäktiges ordförande i Karlskoga Fritz Berggren. Omedelbart efter lunchen överlämmnade Disponenten såsom minnesgiva till Shahen ett praktfullt cigarr och cigarrettskrin av silver prytt med svenska "ädelstenar".
Kl.14.45-15.00 Promenad till den nya läkemedelsfabriken, som med intresse studerades. Kl. 15.00-15.30. Rundfärd inom Nobelkruts fabriksområde, med besök på rörapteringen samt anläggningen för ytbehandling av granater. Kl. 15.30-16.00. Bofors Skjutfält, där ett speciellt skjutprogram var uppgjort. Följande pjäser demonstrerades och sköts: 40 och 57 mm fält- och luftvärnsautomatkanoner med spårljus och spränggranater,9 0 mm rekylfri antitankkanon samt den lätta
Kl. 16.00. Åter till Bofors ldrottsplats, avskedstagande och så till sist ombordstigning på helikoptern, som med Shahen vid spakarna i 2:e pilotstolen, sakta och brummande lyfte från idrottsplatsen och långsamt försvann bortom Kilsbergsåsarna. Avskedet bevittnades av ett mycket stort antal åskådare i alla åldrar och blev lika livligt, ljudligt och flaggviftande som ankomsten.

Som kuriosa kan nämnas att helikoptern först landade fel på Österbro fotbollsplats i Immetorp.