Bofors / Skrädderiet | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Byggdes som handelsbod 1916. Skrädderiverksamhet från 1920. Tillbyggd och påbyggd 1918-1920. Damavdelning tillkom omkring 1932. Fram till 1950 fanns även en skoaffär i västra delen av fastigheten.

Byggnaden rivs 1968-1969 i samband med omläggningen av E18.

Verksamheten flyttades till Kungsvägen 81 (f.d Bofors Färg) i Loviselund.