Grönfeltsgården | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Bebyggelsen initierades av veterinären Felix Grönfeldt.
Två av de tre husen uppförde i början av 1880-talet som arbetarbostäder för de som arbetade vid Bofors. Det var alltså inte Bofors själva som lät bygga dessa bostäder utan en privatperson, vilket får anses som något ovanligt.
Det tredje huset kom till på 1890-talet och användes till en början som bostad av familjen Grönfeldt men gjordes senare om till arbetarbostäder.
På platsen har det funnits ytterligare en arbetarbostad, ett uthus med stall, ett större dass och en vedbod.
Uthusen och en av arbetarbostäderna revs på slutet av 1960-talet då de ansågs ”skräpa på en fin tomt” samt ”bröt mot en tilltalande helhetsbild”.8 Efter att byggnaderna slutade användas som arbetarbostäder har här bl.a. funnits vandrarhem, inredningsbutik, friskvårdscentral och utställningslokal. Numera finns här hotell och restaurang.