Björkborn / Björkborns Herrgård | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Björkborns Herrgård var vid sidan om bruksdriften ett mycket stort lantbruk som ofta gav mer i ekonomisk avkastning än smedjan.

Mejeriet vid Björkborn hade så stor kapacitet att det exporterade både smör och ost till England så sent som i början på 1900 talet.

Herrgården från 1694, ombyggd 1812-14 och var bostad åt bruksägare och disponenter vid Björkborns bruk fram till 1970-talet. Idag rymmer byggnaden Nobelmuseet i Karlskoga. Källa till den modifierade bildtexten: Bert Strömberg,