Karlberg / Karlbergskyrkan | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Kyrkan var inrymd i en före detta butikslokal i ett trevånings flerfamiljshus från 1950-talet.
Söndagen den 15 januari 1967 ägde dess invigning rum.
År 2007 togs kyrkan ur bruk.
Nu förtiden huserar Finska Föreningen här.