Centralparken | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Karlskoga Praktiska Skola (KPS) numera Kulturskolan uppfördes 1908, invigningen var en 15 oktober 1908.