Ekmansdalen | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Anlagd i mitten av 1940 talet av Carl Fredby. Dalen var från början en bäckravin. Namnet har området fått efter en garvare, Gustav Ekman, som flyttade sin verksamhet till bäcken 1869.
Kiosken renoveras 1999 och användes en tid under sommaren som turistinformation.